Mediteren tegen stress

Er zijn heel veel vormen van stress te bedenken. Keuzestress, prestatiestress, vakantiestress: verzin het maar. Ze zijn allemaal verschillend, maar ze hebben dezelfde oorzaak. Ze zijn het gevolg van onze manier van leven. 

We denken vaak dat dat de juiste manier van leven is, maar we zijn allemaal gevormd door dezelfde maatschappij. We krijgen allemaal hetzelfde standaardpakket normen en waarden mee. Het is maar zeer de vraag of dat het juiste pakket is voor jou. Het standaardpakket lijkt vooral te bestaan uit aanwijzingen die allemaal dezelfde norm nastreven: jezelf bewijzen. 

Het pakket met aanwijzingen is bovendien verre van volledig. Een goede opleiding leidt niet per definitie tot een mooie carrière of tot een goed inkomen. Daar is meer voor nodig. Voor een deel ligt dat buiten jouw invloedssfeer. En die opleiding zegt al helemaal niets over je kansen op liefde, rust of geluk.

Meditatie als anti-stress oefening

Er is geen formule voor een perfect leven. Niet alles is zo maakbaar. We kunnen het niet altijd waarmaken. Het idee dat dit wel kan, veroorzaakt stress. Stress leidt tot gepieker, depressies of vergeetachtigheid. Tot perfectionisme, hoofdpijn, faalangst of uitstelgedrag. Met een beetje pech leidt het ook tot hart-, maag- of slaapproblemen. 

Of spierpijn, paniekaanvallen, een hoge bloeddruk. Een burn-out. Daarmee bereik je in ieder geval niet wat je wilde bereiken. Het leven wordt er niet fijner of makkelijker van. Het goede nieuws is dat je daar wel invloed op hebt. Je kan er wat aan doen, of juist niet. Meditatie is een anti-stress-oefening waarmee je jezelf aantoonbaar vooruit kan helpen. 

Meditatie tegen stress

Als je last hebt van één van bovenstaande stresssymptomen, ben je zeker niet de eerste. Stress is van alle tijden. Niet voor niets wordt er in zoveel tradities al duizenden jaren over geschreven. Meditatie wordt al heel lang ingezet om de rust terug te vinden. Door te oefenen leer je afstand te nemen van de overdaad aan bewijsdrang om je heen. 

Er zijn verschillende meditatietechnieken waarmee je dat kan doen. Welke het beste voor jou werkt, is aan jou om te onderzoeken. Maar ze hebben in ieder geval allemaal als doel ruimte te creëren voor jou. Je hoeft er alleen maar te zijn. Je aandacht naar jezelf te verleggen. Jezelf eraan te herinneren dat je aan niemand iets hoeft te bewijzen. 

Anti-stress meditatie

Je bent de moeite waard, precies zoals je bent. Dat betekent niet dat je niet wil groeien. Maar alles is ook nu al de moeite waard, precies zoals het is. Jij ook. Het beste wat je kan doen als je overspoeld wordt door stress, is in contact komen met jezelf. Heb vertrouwen in je eigen mogelijkheden, in de mogelijkheden van je eigen geest. 

Grijp niet meteen naar onnodige medicatie. Mediteren kan je ook veel brengen in termen van medicatie. Het is een methode die aantoonbaar goed is voor je gezondheid. Het werkt niet alleen herstellend, maar ook preventief. Soms is medicatie uiteraard gewoon nodig. Raadpleeg altijd je huisarts bij twijfel. Maar begin bij jezelf. Neem je leven in eigen hand. Onderzoek wat meditatie voor jou kan doen.