Meditatie voor koppels

Als iemand nog nooit in een auto heeft gereden, is de ervaring van autorijden onbekend. Al doe je nog zo je best het uit te leggen. Om je uitleg te begrijpen, moet de ander toch echt een keer zelf in een auto gaan zitten. Dat geldt ook voor mediteren. Als je regelmatig mediteert, gaat de wereld er anders uitzien. Natuurlijk doe je het uiteindelijk zelf, maar het kunnen delen van je ervaringen met je partner is heel waardevol.

Door te mediteren kom je tot nieuwe inzichten over jezelf, maar ook over de wereld waar jij een deel van uitmaakt. Die inzichten komen voort uit wat je ervaart tijdens het mediteren – die kan je niet uit een boek of de woorden van een ander halen. Als je in een relatie zit, is het dan ook fijn als je samen het pad van meditatie bewandeld. Jullie kunnen dan samen groeien. En samen tot nieuwe inzichten komen over de liefde. Deze inzichten kan je bereiken door verschillende vormen van meditatie. Ook hier is geen goed of fout. 

Samen mediteren

Veel van de inzichten die voortkomen uit regelmatig mediteren hebben directe gevolgen voor hoe je tegen relaties aankijkt. Tijdens het mediteren leer je de werkelijke waarde van je gedachten en emoties kennen en begrijpen. Je leert onderscheid te maken tussen waarheid en wens. Je leer het evenwicht te vinden tussen verstand en liefde. De energie die je nu besteedt aan hartstocht, afgunst en emoties, komt dan vrij voor de dingen die er echt toe doen. 

Je leert dat een gehechtheid aan ervaringen, altijd leidt tot verdriet. Je leert ervaringen te waarderen op het moment dat ze er zijn, in plaats van ze na te jagen. Veel stellen lopen tegen het probleem van die verwachtingen aan. Je wil dat de ander je steeds opnieuw gelukkig maakt. Of andersom; je wilt dat je partner steeds opnieuw gelukkig wordt van jou. Dus jaag je achter die wens aan, met alle frustraties van dien. Want je wordt natuurlijk niet altijd gelukkig van elkaar. 

En door dat jagen verlies je dat wat er nu is, uit het oog. Door achter je verlangens aan te jagen – hoe mooi ze ook klinken – ben je niet meer hier in het moment. Je bent dan niet meer bij je partner, of bij jezelf. Er is dan geen ruimte voor de liefde.

Benieuwd waar je samen kan leren mediteren? Klik dan hier! 

Duo-meditatie

Als je aan liefde denkt, denk je vaak aan de persoon naar wie die liefde uitgaat. Liefde gaat dan over iets buiten jou. Je ervaart verdeeldheid. Dat is heel menselijk, maar die verdeeldheid is er niet. Uiteindelijk zijn we allemaal deel van één geheel, dus de liefde gaat ook over jou. Het gaat over alles. 

Veel mensen trouwen omdat ze hun eenzaamheid, hun niet-compleet zijn, willen overwinnen. Die drang stuwt hen naar heelheid. Maar als je niet ziet dat de heelheid er al is, leidt dat tot frictie. Als je gelooft dat er een afscheiding is tussen jou en de ander, moet die ‘opgelost’ worden. Dan moet jij je aanpassen om de afstand te overbruggen, of de ander moet dat doen. Dat kan niet, dus dat leidt tot frustratie. 

Jij kan in dit moment alleen maar zijn wie je bent. Hetzelfde geldt voor je partner. Pas als je tot het inzicht komt dat er nu al éénheid is, kan je het probleem van de verdeeldheid overstijgen. Als je weet, voelt en ervaart dat jij en je partner onderdeel zijn van één geheel, hoeft niemand meer te veranderen. Je bent al samen, gewoon door er beide te zijn. 

Echte liefde is vrij van zelfbesef. Het gaat er niet om dat je iedereen liefhebt. Het gaat erom dat je tot het inzicht komt dat liefde geen onderscheid kent. Je accepteert de werkelijkheid zoals het is. Je partner is daar een onderdeel van. Net als jij. Die acceptatie is in zichzelf liefdevol. 

Als je werkelijk intense liefde voelt voor iemand, ben je niet aan hem of haar gehecht. Dan heb je lief wat er nu is, niet dat wat was, of komt. Ware liefde heeft aan zichzelf genoeg.