Yoga therapie

Mensen zeggen “JA” tegen yoga om uiteenlopende redenen. Yoga kent veel voordelen en past bij een manier van leven waarin iemand zowel fysiek als mentaal sterker wil worden. Yoga kan ondersteunen bij een herstelproces en staat bekend om haar therapeutische werking. En het mooie is, je hoeft geen ervaring te hebben om al meteen de positieve impact die yogatherapie op lichaam en geest heeft te ervaren. 

Wil je je conditie verbeteren na een periode van oververmoeidheid of te hard werken, heb je een burn-out gehad, heb je lange tijd met te veel stress geleefd of heb je kanker of een andere ziekte gehad? Heb je het gevoel dat jouw lichaam wel wat extra ondersteuning kan gebruiken? Yoga als therapie kan jou ondersteunen om dichter bij jezelf te komen en te bouwen aan een fundament van zelfzorg, waardering, vertrouwen en bewustzijn.

Therapeutische Yoga ondersteunt 

Yogatherapie is een lichamelijke therapie die ondersteunt bij een herstelproces. Dit kan zowel fysiek, maar ook mentaal en emotioneel zijn. Het is geschikt voor iedereen die meer in contact wil komen met zijn of haar lichaam, vertrouwen wil (terug) krijgen in het lichaam en beter wil luisteren naar de signalen die het continu geeft. Yoga is voor iedereen die meer verbinding wil ervaren tussen lichaam en geest, ook als je geen ervaring hebt met yoga of altijd hebt gedacht: dat is niets voor mij. Met speciaal geselecteerde yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en meditatie technieken is het mogelijk om via een persoonlijk yoga traject meer in balans te komen.

Wat is yoga therapie?

Yogatherapie is een combinatie van traditionele Hatha Yoga en de Chinese Vijf Elementenleer. Door deze sterke combinatie ben je in staat om je eigen lichaam op een natuurlijke manier in harmonie te brengen. Puur natuur, zonder medicatie, en met toewijding. Het stimuleren van je energie en het zelfhelend vermogen van het lichaam staan hierbij centraal. Yogatherapie is ondersteunend en complementair en geen vervanging voor de reguliere geneeskunde. Met yoga therapie leer je je eigen lichaam en energie beter kennen. Je onderzoekt waar je klachten vandaan komen, waar je grenzen liggen en samen met een yogadocent worden de oefeningen hierop aangepast. Elke houding heeft een genezende werking en kracht. Hiervoor zijn twee verschillende verklaringen, namelijk een Oosterse en Westerse.

Het westerse gezichtspunt 

EIke yogahouding heeft een bepaald fysiologisch effect, zowel structureel als functioneel. Door de systematische druk die een houding op de organen uitoefent, worden die gemasseerd en op spanning gebracht. Door het aannemen van yogahoudingen en de vloeiende wisselingen daartussen worden sommige lichaamsstreken geopend, andere gesloten. De doorbloeding verbetert en de longen reageren doordat je effectiever gaat ademhalen. De vloeiende en de strekhoudingen masseren de lymfevaten en dat bevordert de uitscheiding van afvalstoffen. Het lichaam wordt gereinigd, het immuunsysteem versterkt. Het lichaam wint aan kracht en ontdoet zich van overmatige spanning. Veel houdingen werken op de endocriene klieren door ze te voorzien van vers bloed, zuurstof en belangrijke voedingsstoffen. Weer andere houdingen en ademhalingstechnieken hebben een positief effect op het het zenuwstelsel.

Je grenzen opzoeken

Als je je grenzen opzoekt, kan je het sympathisch zenuwstelsel (mede verantwoordelijk voor de 'vecht-of-vlucht-impuls') een tijdelijke opkikker geven en stress op die manier op een veilige, beheerste manier verminderen. Ook zijn er houdingen die het parasympathische zenuwstelsel stimuleren, wat resulteert in een rust-en-reparatie-respons, die het gestel tot rust brengt en ontspant. Je hartslag gaat omlaag, je ademhaling wordt regelmatiger en je bloeddruk daalt. Het niveau van de stresshormonen daalt en genezende mechanismen worden in werking gesteld. Als je steeds verder zakt in je lichaam, lijkt het even alsof de mentale ruis stopt en je minder in beslag genomen wordt door piekeren, zorgen en to-do lijsten. Ontspanningstechnieken gelden als sterk genezend op verschillende niveaus. Net als meditatie heeft pranayama een diepgaande uitwerking en wordt het makkelijker om te accepteren en los te laten. 

Het oosterse gezichtspunt

Westerse medici richten hun behandeling op de ziekte, de traditionele oosterse geneeswijze op de hele persoon. Het westerse denken over ziekte is nogal beperkend. De oosterse benadering van ziekte wijkt vrij sterk van af de Westerse benadering. Yoga is van oudsher een individueel oefenproces, waarbij een leraar maar één cursist tegelijk heeft met wie hij flink de diepte in kan gaan. Vanuit een holistische kijk gaat gezondheid niet over de afwezigheid van ziekte. Ware gezondheid betekent een gevoel van algeheel welbevinden en vitaliteit op fysiek, mentaal en psychisch niveau. Gezond zijn impliceert, als we kijken naar de letterlijke betekenis van 'svastha', het Sanskriet ervoor, 'in zichzelf gevestigd'. Als je deze solide basis hebt, zal je ook enthousiasme uitstralen, wat we fysiek ervaren als gezondheid. Vanuit yogisch oogpunt zijn westerse behandelingen vaak onvolledig. Medicijnen worden voorgeschreven op basis van symptomen en niet altijd ingezet om de oorzaak ervan weg te nemen. Hierdoor is er geen sprake van volkomen genezing.

Kosha's

Het oosterse denken bestrijkt meer dan het fysische en gaat uit van een vijftal dimensies, 'kosha's' of omhulsels geheten. Yoga is een poging alle dimensies op elkaar af te stemmen om zo ware genezing mogelijk te maken. De eerste dimensie heeft betrekking op het tastbare lichaam. Organen, beenderen, spieren en alle andere weefsels horen thuis in dit omhulsel, de annamaya kosha. In het tweede omhulsel, de pranamaya kosha, vinden we de levenskracht en de fysiologische functies die de stofwisseling op gang houden. Als er een storing in de prana optreedt, zijn beklemming en blokkades in het lichaam en de ademhaling het gevolg. De derde dimensie is manomaya kosha, ook wel het astrale omhulsel genoemd. Deze omvat onze mentale en psychische gesteldheid, inclusief geestelijke vermogens, gedachten, waardeoordelen, ideeën, denkvermogen en door leren verkregen kennis. Ook gevoelens van woede, neerslachtigheid en euforie horen hier thuis, omdat deze kosha in verbinding staat met het onderbewuste. Het vierde omhulsel, de vijnanamaya kosha, heet ook wel het omhulsel van de wijsheid. Het is de belichaming van kennis in onszelf, een intuïtief vermogen de informatie die de zintuigen aandragen te duiden, het vermogen te vertrouwen en te begrijpen, goed en kwaad te onderscheiden, patronen in het verleden waar te nemen die ons leven nog steeds beïnvloeden. Als dit omhulsel in perfecte gezondheid verkeert, stemmen al onze handelingen overeen met kosmische wetten. De laatste en hoogste dimensie, de anandamaya kosha, behoort toe aan ons spirituele wezen. Als dit omhulsel in optimale staat verkeert, zijn we vrij van enige ziekte, ontstijgen we ellendige omstandigheden en ervaren we een gevoel van eenheid.

Vanuit holistisch oogpunt staat niets los van al het andere. Een verstoord evenwicht in een van de vijf omhulsels zal doorsijpelen naar de andere. Bij mentale, emotionele of pranische storingen zullen zich symptomen voordoen in het zwakste orgaan van het fysieke lichaam. Dit is de manier waarop de traditionele Indiase denkwijze ziekten verklaart. Hoe onstoffelijker de kosha, hoe groter zijn invloed. De levenskracht (prana) beïnvloedt het fysieke lichaam sterker dan dat lichamelijke klachten de prana beïnvloeden. Dat maakt hetgeen dat in ons hoofd omgaat zo belangrijk. Onze geest heeft een grotere impact op ons algehele welzijn dan we vaak nog willen toegeven. 

Voor wie is yogatherapie?

Yogatherapie is voor iedereen die interesse heeft om zichzelf en zijn of haar lichaam beter te leren kennen en om het zelfhelend proces van het lichaam te ondersteunen. Het is voor mensen met:       

  1. Lichamelijke pijnklachten
  2. Last van nek, rug of schouders
  3. Spanning, stress, burn-out
  4. Moeite met ademhalen / hyperventilatie
  5. Chronische pijn
  6. Chronische ziekte
  7. Emotionele uitdaging
  8. Hart- en vaatziektes, obesitas, diabetes type 2 en kanker


Klik hier om een yogaschool bij jou in de buurt te vinden om een start te maken met yogatherapie.