Yogavormen

Yoga sport

Yoga sport of…..Yoga en sport

Als we aan sport of sporten denken, denken we waarschijnlijk aan teamsport, competitie, de sportschool en ons Nederlandse favoriet: voetbal. Er zijn verschillende redenen waarom we sporten, zoals de behoefte om te bewegen, fitter te worden, je gezondheid te verbeteren, af te vallen, je conditie te verbeteren of om te verbinden met anderen. De meeste sporten gaan echter om competitie, waarbij er aan het einde van een wedstrijd altijd winnaars en verliezers zijn. Daarmee zorgt sport voor separatie, met alle gevolgen van dien. We kunnen ook sporten omdat het ons erkenning en roem geeft, een gouden medaille of beker, waardoor we ons gezien voelen, of omdat we er veel geld mee verdienen. Dan sporten we om onze ego een boost te geven. Yoga is geen sport. Het gaat bij yoga in de oorsprong om eenheid, en die eenheid kan er niet zijn, als het om winnaars en verliezers gaat.

Waarom sporten we eigenlijk?

Onze maatschappij is met name de afgelopen vijftig jaar steeds meer om competitie en concurrentie gaan draaien. Sport is hier een duidelijk voorbeeld van. Als we sec naar sporten kijken en het doel ervan, is het belangrijk om voldoende te bewegen. Elk lichaam heeft beweging nodig om fit, vitaal en krachtig te zijn, en om te doen wat er nodig is in een dag. Doordat we steeds meer zittende beroepen hebben, en in de avond veel tijd achter een scherm doorbrengen, is dagelijkse beweging voor ons lichaam essentieel. De ontwikkeling van teamsporten en bijvoorbeeld al op jonge leeftijd op voetbal of hockey gaan, heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Het doen van een teamsport, samen tennissen, golfen of een andere vorm van sport doen, is een mooie manier om te verbinden en in beweging te blijven. Maar gaat het deze dagen nog wel om die verbinding met anderen? Maar dat niet alleen: als we ons willen verbinden met anderen, is dan niet eerst die verbinding met onszelf nodig?

Een wereld die verdeeld is

Neem de Olympische Spelen. We kijken er massaal naar, net als andere teamsporten, zoals voetbal. Kunnen we eerlijk zeggen dat het hierbij nog om verbinding gaat en wereldvrede, of is het een politiek spel geworden waarbij het om belangen gaat? Zowel bij de Olympische Spelen als bij andere grote sport evenementen, zowel nationaal als internationaal, gaat het om de nationale eer, heldenstatus, financiële beloningen, individualisme, verheerlijking van het ego, prestatiedrang, over de grenzen van een lichaam gaan, waarvoor luid wordt geapplaudisseerd, en de allerbelangrijkste: onze onuitputtelijke competitiedrang. De vraag is: wat voegt het toe als we in termen van tegenstanders en voorstanders spreken aan een wereld waarin zoveel mensen zoekende en verward zijn, een behoefte aan connectie hebben en ontmoet worden, en we met systemen leven zoals bedrijven, de gezondheidszorg en het onderwijs, waarbij het niet eerst om mensen gaat. We leven in wereld waarin al zoveel verdeeldheid is, met Amerika als glansrijk voorbeeld. Maar ook dichtbij huis is de verdeeldheid groot, die vaak als begint achter gesloten deuren, en hier zijn we allemaal verantwoordelijk voor.  

Ontwikkeling en bewustzijn

Yoga beoefenen kan je om sportieve redenen doen. Het zorgt er namelijk voor dat je conditie verbetert, dat je afvalt, dat je meer spierkracht krijgt en meer energie hebt. Dat sportieve aspect staat echter de ware essentie en intentie van yoga niet in de weg, namelijk eenheid van lichaam, geest en ziel. Yoga brengt bewustzijn en ontwikkelt je als mens, waarbij de focus meer op binnen ligt dan buiten. Waar het bij veel sporten om de buitenkant gaat, gaat het bij yoga om onze innerlijke wereld, waarbij de aandacht naar binnen gaat. Het gaat bij yoga niet om het vergroten van het ego, en dus ook niet om hoe goed je een yogahouding uitvoert, hoe lang je de hoofdstand kunt uitvoeren of dat je strakke yoga billen krijgt, maar om over de relatie die je met jezelf hebt, en daarmee met anderen. Hoe ga je met jezelf om, en dus met anderen? Kortom, het gaat bij yoga om het vergroten van je bewustzijn.

Ook de yoga wereld is niet heilig

Yoga is gericht op een harmonieuze ontwikkeling van de mens, maar ook op gelijkwaardigheid, solidariteit en begrip voor een ander. In deze opvatting over yoga past geen competitie- en prestatiedrang, persoonsverheerlijking, heldenverering en commercie. Dat leidt alleen maar tot individualisme en egoïsme. Binnen de yoga filosofie bestaan geen geografische grenzen, zoals dit bij veel sporten wel het geval is. En gaat het bij yoga dan nooit om het ego, erkenning of de buitenkant? Zeker, daar hebben we overal mee te maken en dus ook binnen de yoga wereld. Yoga is niet heilig en we blijven mens, ook als je yoga beoefent. Ook daar kan competitie erin glippen, wat de oorspronkelijke intentie van yoga teniet doet. Daarom is bewustwording zo belangrijk, waardoor we onze ogen gaan openen en onze sensitiviteit de ruimte geven, en gaan inzien waar we voor kiezen en wat de impact van deze keuzes is. Yoga, én ook meditatie en mindfulness, ondersteunen hierbij.  

Yoga en sport: een ondersteunende en verbindende combinatie

Samgaia wil iedereen op welke wijze dan ook kennis laten maken met yoga, meditatie en mindfulness, en mensen daar waar mogelijk ondersteunen in hun zoektocht naar zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en waarheid. Ook willen we laten zien dat yoga en sport heel goed samengaan, waarbij yoga de basis legt voor een gezond, soepel en lenig lichaam, waardoor andere vormen van sporten makkelijker en betere kunnen worden beoefend. Door deze gezonde staat van het lichaam en geest voorkom je onnodige blessures waardoor je mobiliteit tot op hoge leeftijd kan worden gewaarborgd. Wel zo fijn, in een tijd waarin we steeds ouder worden, langer aan het werk zijn en de kosten van de gezondheidszorg de pan uit reizen. De verantwoordelijkheid voor onze gezondheid ligt niet bij de overheid, maar bij onszelf. Daarbij heeft yoga een verbindende werking, waarbij je steeds vaker ziet dat (top)sporters yogaoefeningen toevoegen aan het trainingsprogramma’s. Veel bekende yoga sporters pleiten dan ook voor erkenning door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).